Suman Bodo

Suman Bodo

Logic & Philosophy, MA.
Nira Kalita

Nira Kalita

Advance Assamese, MA, B.Ed
Namrata Bhuaya

Namrata Bhuaya

Alternative English, MA, B.Ed
Gitanjali Hazarika

Gitanjali Hazarika

Chemistry, Msc
Dikshita Rajkhowa

Dikshita Rajkhowa

Education, MA
Bhaswati Hazarika

Bhaswati Hazarika

Geography, MA, B.Ed
Aswini Borah

Aswini Borah

MIL ASSAMESE, M.A.
Arpita Saha

Arpita Saha

BANKING, M.Com
Aonti Deka

Aonti Deka

English, MA
Ami Bhuyan

Ami Bhuyan

Education MA
Debojyoti Das

Debojyoti Das

HISTORY, M.A., B.Ed
BISMITA SAIKIA

BISMITA SAIKIA

POLITICAL SCIENCE, M.A., B.ED
DIPANKAR CHAMUAH

DIPANKAR CHAMUAH

Mathematics,M.Sc, B.Ed
RANJAN SAIKIA

RANJAN SAIKIA

Botany, M.Sc, B.Ed
ANKUR DAS

ANKUR DAS

PHYSICS, M.Sc
AKASH TANTI
DEVIKA GHOSH

DEVIKA GHOSH

ALTERNATIVE ENGLISH, MA
BISHAL BORAH

BISHAL BORAH

COMPUTER SCIENCE, BCA
DIMPI HAZARIKA

DIMPI HAZARIKA

Logic & Philosophy, MA, B.Ed
RASHMI BEYPI

RASHMI BEYPI

Business Studies, M.Com
SABNAMSHREE UPADHAYA
MUNMI PATHAK

MUNMI PATHAK

Economics, MA
SANTOSH ADHIKARI

SANTOSH ADHIKARI

MIL Nepali, MA
LOTIFA BEGUM

LOTIFA BEGUM

Political Science, MA
Ashok Mishra

Ashok Mishra

Accountancy, M.Com, B.Ed